Obdarovanje otrok v sodelovanju z Baby centrom

Decembra smo iz Baby centra dobili večjo količino igrač, ki smo jih v
prazničnih dneh razdelili socialno ogroženim otrokom našega okolja.