Dan prostovoljstva v Ljubljani 2010 in 2011

Na stojnici smo skupaj z ostalimi člani Leo distrikta predstavljali
delovanje in smotre leoizma.